Trong thi công mạng lan văn phòng chúng ta phải bấm cáp mạng cho máy tính PC để bàn và thiết bị switch kết nối với router ra internet.

Vậy khi bấm cáp mạng từ máy tính PC đền switch thì bấm theo chuẩn nào. Cáp thẳng hay cáp chéo.
Đối với kết nối khác loại như : máy tính với thiết bị switch, máy tính với router, máy tính với thiết bị modem, server và router thì ta bấm cáp thẳng.

Còn đối với kết nối cùng loại như máy tính với máy tính, thiết bị switch với thiết bị switch, thiết bị router với thiết bị router thì ta bấm cáp chéo.

Sơ đồ bấm cáp thẳng:
Bấm đầu cáp mạng như thế nào ?-capthang.jpg

Cáp chéo:

Bấm đầu cáp mạng như thế nào ?-capcheo.jpg

Các bài khác cùng chuyên mục: