Các trường hợp bên cạnh bộ sưu tập của Cartier, cực kỳ hiện đại, cơ sở sản xuất đồng hồ tường kính ở La Chaux-de-Fonds, cho đến thời gian gần đây và hàng trăm năm trước một nông trại. Trên đó cho đến ngày nay đứng một trang trại Bernese phong cách, bốn tầng, được xây dựng vào năm 1872. Một vài năm trước đây, Cartier mua các lĩnh vực và các trang trại. Bây giờ ngôi nhà đã được chuyển thành một trung tâm cho các nghệ nhân mà hàng thủ công được sử dụng để sản xuất đồng hồ Cartier, đặc biệt là xem mặt đồng hồ.

Các bài khác cùng chuyên mục: