Hai chú say gặp nhau, một chú chỉ tay lên trời và hỏi chú kia:
- Thưa ông, trên kia là mặt trăng hay mặt trời?
- Dạ, xin lỗi ông, tôi không phải là người địa phương nên cũng không rõ.

Truy cập ngay truyện cười ngắn để đọc nhiều truyện hơn nữa.

Các bài khác cùng chuyên mục: