Thông tin này được cung cấp để hỗ trợ quý vị hoàn chỉnh hồ sơ xin visa tại Việt Nam. Quý vị đồng thời cũng phải đọc thông tin hướng dẫn về Đi thăm Úc trên trang mạng chính của Bộ Nhập cư và Quốc tịch (DIAC).Vietnam visa fees
Apply Vietnam visa


Thông tin này dành cho những quý vị muốn đi Úc với mục đích du lịch hay thực hiện các hoạt động giải trí khác như nghỉ ngơi, tham quan, thăm thân nhân hay bạn bè; tham dự những chương trình không làm việc ngắn hạn, kể cả học tập ngắn hạn.

Tờ thông tin chi tiết và danh sách những giấy tờ cần nộp để giúp quý vị hoàn chỉnh hồ sơ xin visa tại Việt Nam có thể được xem trên trang http://www.evisa.vn/

Các thông tin khác

Để biết thêm thông tin về việc hỗ trợ cho đương đơn xin thị thực Du lịch, vui lòng xem phần Hỗ trợ http://www.gettingvietnamvisa.com/contact-us/

Các bài khác cùng chuyên mục: