[onaprsc.com.vn] Cần tuyển nhân viên lành nghề chuyên về điện tử hoặc cơ điện tử để làm về ổn áp standa-rs. Công ty sản xuất máy [ổn áp standa-rs] chúng tôi vào mùa hè là chính vụ. Do đó thiếu hụt nhân công. Xét khả năng công ty và yêu cầu nhân lực của bộ phận lắp ráp cần tuyển ngay nhân viên bổ sung.
Các chế độ lương và chế độ xã hội khác được đảm bảo theo chế độ chung của công ty ổn áp chúng tôi và của nhà nước.

Các bài khác cùng chuyên mục: