Đề xuất ưu đãi vay vốn với DN sử dụng nhiều lao động nữ
Những DN sử dụng nhiều lao động nữ, có dự án vay vốn khả thi và tạo thêm việc làm mới cho lao động nữ thì được vay vốn với lãi suất thấp từ quỹ quốc gia về việc làm.Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến để hoàn thiện dự thảo Nghị định mới về chính sách đối với lao động nữ. Theo đó, doanh nghiệp sử dụng lao động nữ sẽ được hưởng nhiều hỗ trợ về vay vốn, ưu đãi thuế.Cụ thể, những doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ, có dự án vay vốn khả thi và tạo thêm việc làm mới cho lao động nữ thì được vay vốn với lãi suất thấp từ quỹ quốc gia về việc làm và xét giảm thuế theo quy định của pháp luật.Bên cạnh đó, đề xuất cho phép các doanh nghiệp sử dụng lao động nữ được ưu đãi cho thuê đất, vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để đầu tư xây dựng nhà trẻ, mẫu giáo cho con của người lao động.

Bạn có thể tham khảo các dịch vụ vay vốn kinh doanh, vay vốn tài chính, vay vốn ngân hàng

Các bài khác cùng chuyên mục: